Adopteer een graf

Lang waren de oorlogsslachtoffers op het Ereveld min of meer vergeten. De Stichting Russisch Ereveld wil hun nagedachtenis levend houden, hun nabestaanden opsporen en grafbezoek mogelijk maken. Daarom biedt de stichting elk oorlogsslachtoffer ter adoptie aan. Met uw bijdrage van 50 euro per jaar per graf helpt u ons de nabestaanden te helpen. Als adoptant ontvangt u een certificaat met daarop de naam van het slachtoffer en zijn grafnummer. Ook ontvangt u minstens vier keer per jaar een nieuwsbrief. Jaarlijks leggen wij een boeket bloemen bij het door u geadopteerde graf* en op Kerstavond plaatsen we een kaarsje.

Aanmelden? Vul onderstaand formulier in! Plus: machtig ons om jaarlijks 50 euro per graf af te schrijven door dit formulier ingevuld per post terug te sturen. (Of maak 50 euro per graf over naar bankrekeningnummer NL88RABO 0127654739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld te Amersfoort danwel betaal met paypal). Na ontvangst van uw betaling krijgt u het certificaat toegestuurd.
De Belastingdienst heeft de Stichting Russisch Ereveld aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is daardoor mogelijk aftrekbaar van de belasting.

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

E-mail (verplicht)

Kies voor mij een willekeurig grafHelp mij een geschikt graf te kiezenIk heb een grafnummer, soldaat of regio op het oog

Hier kunt u het grafnummer, de naam van de soldaat of de regio invullen (indien u heeft gekozen voor optie 3):

Eventuele opmerkingen of vragen:

* Natuurlijk kunt u ook zelf bloemen leggen bij het graf. Dat mag maar hoeft niet per se. Van adoptanten wordt nadrukkelijk niet verwacht dat zij onderhoud plegen aan het graf. Het onderhoud op het Russisch Ereveld is in handen van de Oorlogsgravenstichting. Zie ook: Wie doet wat?