Nieuwe naam voor Ereveld en stichting

Ooit kreeg de begraafplaats de naam Russisch Ereveld. Wij vernoemden onze stichting ernaar. Maar op het Ereveld liggen oorlogsslachtoffers uit de gehele Sovjet-Unie. Dus veranderen we onze naam alsnog van Russisch in Sovjet Ereveld.

Vanaf de start van onze stichting wisten we dat ‘Russisch Ereveld’ feitelijk een onjuiste naam was. Rusland was immers geen zelfstandig land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was onderdeel van de veel grotere Sovjet-Unie. Inmiddels zelfstandige landen als Georgië, Kazachstan en Oekraïne behoorden destijds ook tot de Sovjet-Unie. Daarom liggen er op het Ereveld in Leusden niet alleen Russen maar onder meer ook Armeense, Wit-Russische en Oezbeekse militairen. Zij allen stierven als Sovjet-soldaat.

Om aan te sluiten bij de gangbare naam hebben we onze stichting bij de oprichting nog ‘Russisch Ereveld’ gedoopt. In onze Russischtalige uitingen hebben we evenwel al vanaf de start het veel correctere Sovjet Ereveld gebruikt. En nu acht het bestuur de tijd rijp om ook in het Nederlands voor de historisch gezien juiste benaming ‘Sovjet Ereveld’ te kiezen. We wijzigen dan ook de naam van onze stichting en vervangen de oude naam geleidelijk door de nieuwe. (Onze website bereikt u voorlopig nog via www.russisch-ereveld.nl.)

We kunnen daarbij niet genoeg benadrukken hoe groot het offer van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog is geweest. Naar schatting tien miljoen soldaten en zestien miljoen burgers zijn gesneuveld. Daarvoor verdient de Sovjet-Unie en haar inwoners alle respect. Van alle geallieerde landen in de strijd tegen nazi-Duitsland hebben zij het grootste offer gebracht.